DIASKEDASI.INFO

Η διασκέδαση On Line

Ιουστινιανός Α΄, Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου

Ioustinianos 2

Ιουστινιανός Α΄

Ιουστινιανός Α' (482 - 565)Στις 11 Μαΐου 482 γεννιέται ο Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ιουστινιανός Α'.
Ήταν ανιψιός και διάδοχος του Αυτοκράτορα Ιουστίνου. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και είχε χρηστεί συγκυβερνήτης του κράτους κατά την περίοδο 518 – 527.

Ioustinianos 1Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Στην άσκηση της πολιτικής του σημαντικό ρόλο διεδραμάτισε η ιδέα της reconquista, η ανακατάληψη δηλαδή του Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας.

Για το λόγο αυτό τοποθέτησε επικεφαλής του στρατού το Βελισάριο, ο οποίος σύναψε πόλεμο με τους Βανδάλους το 533-534 στην Αφρική και με τους Οστρογότθους το 535-555 στην ιταλική χερσόνησο.

Παράλληλα με τους πολέμους στο εξωτερικό, ο Ιουστινιανός μερίμνησε για την εσωτερική αναδιοργάνωση της Αυτοκρατορίας προωθώντας μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία.

Για να προωθήσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα αλλά και τη γενικότερη πολιτική του, ο Ιουστινιανός επέλεξε τα καταλληλότερα άτομα. Στον πολεμικό τομέα στηρίχθηκε στους στρατηγούς Βελισάριο και Ναρσή. Στο νομοθετικό σκέλος εμπιστεύθηκε τον ικανότατο νομομαθή Τριβονιανό, ο οποίος μπόρεσε να
κωδικοποιήσει τους νόμους από την εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού ως την περίοδο του Ιουστινιανού.

Σημαντικότερο επίτευγμά του υπήρξε η έκδοση των «Νεαρών», που αποτέλεσε το corpus juris civilis, τη βάση της μεταγενέστερης νομοθεσίας (Ιουστινιάνειο Δίκαιο).

Στον καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό τομέα ξεχώρισε η κατασκευή του πιο περίλαμπρου ναού της Ορθοδοξίας, της Αγίας Σοφίας, την κατασκευή της οποίας ανέθεσε στους Ανθέμιο και Ισίδωρο.

Επίσης, αναγέρθηκαν και άλλα χρήσιμα οικοδομήματα, όπως τείχη, φρούρια, υδραγωγεία, δεξαμενές, εκκλησίες κ.ά., τα οποία ο ιστορικός Προκόπιος τα συμπεριέλαβε στο έργο του «Περί κτισμάτων».

Τα υψηλά ποσά που έπρεπε να δαπανηθούν για την κατασκευή όλων αυτών των έργων συγκεντρώθηκαν χάρη στο οικονομικό πρόγραμμα που εφήρμοσε ο ικανότατος υπουργός επί των οικονομικών Ιωάννης Καππαδόκης που εξαιτίας του γεγονότος αυτού μισήθηκε από το λαό.

Η βαριά φορολογία που επιβλήθηκε στο λαό οδήγησε στην περίφημη Στάση το Νίκα, το 532, που στρεφόταν κατά του ίδιου του Ιουστινιανού. Η αποφασιστική στάση της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας που στήριξε την κρίσιμη στιγμή τον Ιουστινιανό Α' που σκεφτόταν να εγκαταλείψει το θρόνο ανέτρεψε την κατάσταση και ο στρατηγός Βελισάριος κατέπνιξε την επανάσταση σφαγιάζοντας τους περισσότερους παρευρισκόμενους στον Ιππόδρομο.

Ο Ιουστινιανός Α' για να ενισχύσει τα οικονομικά του κράτους ευνόησε την ανάπτυξη του εμπορίου και κυρίως την ανάπτυξη της σηροτροφίας και της μεταξουργίας.

Παρά το γεγονός πως ανακατέλαβε τα περισσότερα εδάφη του Βυζαντίου, τα τελευταία χρόνια της ζωής του φάνηκε πως οι κατακτήσεις αυτές θα ήταν πρόσκαιρες.

Οι Λομβαρδοί εγκαταστάθηκαν σε ένα μεγάλο τμήμα της Ιταλίας, ενώ η προσήλωση στη Δύση οδήγησε στην παραμέληση της Ανατολής. Ιδιαίτερα στο Βορρά στην περιοχή του Δούναβη εγκαταστάθηκαν ασιατικοί λαοί που δημιούργησαν αρκετά προβλήματα τους επόμενους αιώνες με τις επιδρομές τους.

Οι τρεις πόλεμοι με τους Πέρσες οδήγησαν σε ταπεινωτικές συνθήκες ειρήνης και η απειλή για την Αυτοκρατορία υπήρξε συνεχής.

Στο θρησκευτικό τομέα θεωρώντας πως η θρησκευτική ενότητα αποτελούσε προϋπόθεση για την ενότητα της Αυτοκρατορίας κατεδίωξε τους αιρετικούς (εξαίρεση αποτελούν οι Μονοφυσίτες λόγω της θετικής στάσης της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας προς την αίρεση αυτή).

Στο διάστημα της βασιλείας του, ο Ιουστινιανός Α' κατόρθωσε να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος τόσο των πολεμικών όσο και των ειρηνικών του σχεδίων.

Πέθανε στις 14 Νοεμβρίου 565.